1. Giriş

İşbu aydınlatma metni; HAN GLOBAL Şirketi’ne (“Şirket”) ait bulunan web adreslerine erişim sağlayan ziyaretçilerimizin (“Ziyaretçi”) bu siteyi ziyaretleri esnasında işlenen kişisel verilerinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun kararlarına uygun olarak işlenmesinin ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanabilmelerinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. Şirketimiz ile paylaşılmış olan tüm kişisel veriler hukuka uygun bir şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü şekilde KVKK’nın 4. maddesindeki ilkelere bağlı olarak işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları
Trafik Verileri

Kişisel verileriniz,

2.1. Şirket tarafından sunulan hizmetlerden faydalandırılabilmesi,
2.2. İnternet sitemiz üzerinden şikayet, talep ve isteklerini ileten ziyaretçilerimizin taleplerinin yanıtlanması, sorunlarının tespiti, giderilmesi ve bu süreçlerde kişiler ile iletişime geçilmesi,
2.3. İnternet sitemizin güvenliğinin sağlanması,
2.4. Şirket’in yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
2.5. İleride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
2.6. Şirket’in hukuki zeminde kendisine tanınan haklarının korunması ve kullanılması,
2.7. Veri sahibinin hukuki zeminde kendisine tanınan haklarının korunması ve kullanılması,
2.8. İnternet sitesi üzerinden verilen hizmetin sağlanabilmesi için kullanımı zorunlu olan çerezlerin kullanılması
amaçlarıyla, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenecektir.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz;

3.1. Kanuni yükümlülüğün yerine getirilmesi veya Şirket’e ait hakların tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla yetkili resmi kurum ve kuruluşlar ile kanunen yetkilendirilmiş özel kişilere,
3.2. Yargısal süreçlerin yürütülebilmesi veya takibinin sağlanması amacıyla yargı makamlarına

ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde ve KVKK’nın 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartlarına ve amaçlarına uygun olarak aktarılabilecektir.

4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz otomatik yöntemler ile, Şirketimiz’e ait internet sitesinde yer alan formların doldurulması vasıtasıyla ve Şirketimiz’e ait internet sitemizi ziyaret eden kişilerin IP bilgilerinin ve MAC adreslerinin kaydedilmesi suretiyle elde edilmektedir.

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. maddesinin ikinci fıkrasının a, ç ve f bentlerinde belirtilen hukuki sebeplerle ve işbu Aydınlatma Metni’nin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla toplanmaktadır.

5. Veri Sahibinin md.11’de Belirtilen Hakları

KVKK’nın 11. maddesinde düzenlenen haklarınızı kullanmak amacıyla, “[email protected]” mail adresi üzerinden ve “Kurna, Dedepaşa Cd No:27, 34916 Pendik/İstanbul, Türkiye” adresinden Şirketimize başvurabilirsiniz.

5. Kişisel Bilgilerin Paylaşılması

Yukarıdaki 2. bölüme ek olarak, anonim ve kitlesel bir bazda, demografik bilgileri iş ortaklarımız ve reklamcılarımızla paylaşıyoruz. Bu tür bilgiler, kişisel olarak saptanabilir bilgiler ile bağlantılı değildir. Hizmetlerimizi size ulaştırmak için üçüncü şahıslarla yakın çalışmalar yürütüyor ve bir başka şirketle işbirliğimiz söz konusu olduğunda, fonksiyonların yerine getirilebilmesi için bu şirketlerle bilgi paylaşımında bulunuyoruz.

Hemen Ara WhatsApp